Më të varfër me Euron. Nuk e thotë vulgu, por një studim i kryer nga Qendra për Politikën Evropiane (CEO) në Freiburg, Gjermani.

Që 20 vjet nga futja e euros (qe megjithatë zëvendësoi monedhat kombëtare definitivisht vetëm në vitin 2002), ka llogaritur se vetëm dy Vende të Eurozonës janë pasuruar me adoptimin e monedhës së përbashkët: Gjermania dhe Hollanda.

E para ka regjistruar një rritje të PBB-së së saj vetëm si rezultat i euros te barabarte me 1,893 miliard euro, pra 23.116 euro për çdo shtetas gjerman nga viti 1999 deri në të tashmen; Holanda për 346 miliard euro, ose 21,003 euro për banor. Të gjitha, po të gjitha vendet e tjera, janë harruar. Me dy fuqitë e tjera kontinentale, Franca dhe Italia, të cilat na kanë habitur më shumë se të tjerat, si në nivelin e ekonomisë shtetërore si për GDP-në për frymë.

Për efekt të pamundësisë së zhvlerësimit të monedhës së tyre për të mbetur konkurrues në nivel ndërkombëtar, këto dy Vende kanë pësuar një erozion të konkurrencës ndërkombëtare që ka çuar në një rritje më të ulët ekonomike, në një rritje të papunësisë dhe një rënie të të ardhurave tatimore. Franca, nga viti 1999 deri më sot, ka humbur për efekt te euros 3.591 miliard të PBB-së, e barabartë me 55.996 euro për frymë. Italisë i shkoi edhe më keq, me një erozion të PBB-së mbi 20 vjet për efekt të adoptimit të monedhës së përbashkët prej 4.325 miliardë, ose 73.605 euro për çdo qytetar.

Veritas.com.al/