Komisioneri Publik ka ankimuar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, konfirmimin në detyrë, të Besim Hajdarmataj.

Komisioneri Publik kërkon të vendoset shkarkimi nga detyra i Besim Hajdarmataj, pasi vendimi për konfirmimin në detyrë është i cenueshëm dhe përmban shkaqe të mjaftueshme ligjore për t’iu paraqitur juridiksionit kontrollues dhe rivlerësues të Kolegjit.

Hajdarmataj mban detyrën e  prokurorit pranë Prokurorisë së Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.

Veritas.com.al/