Në vijim të procesit të vlerësimit të kandidatëve për prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton se më 7 dhjetor, në orën 09:00 do të zhvillohen intervistat me kandidatët.

Intervistat me kandidatët do të regjistrohen me audio dhe video si dhe do të zgjasin jo më shumë se 30 minuta për secilin kandidat (nga të cilat 10 minuta për prezantimin individual të kandidatëve dhe 20 minuta për pyetjet/përgjigjet nga anëtarët e Këshillit dhe përfaqësuesit e misionit ndërkombëtar të OPDAT).

KANDIDATET

foto galeri