“Duhet të vazhdojmë me përfshirjen në BE, nëpërmjet meritës. Duhet të eksplorojmë alternativa të reja, për të krijuar një ekzistencë harmonike  dhe për të krijuar këtë bashkim para se Evropa të përkeqësohet nga brenda.

Do të ishte bukur të kishi një union me 40 në vend të 27 vendeve, por është sfiduese për ta parë në një kohë që eventet janë në vazhdimësi.

Por unë pyes thjeshtë, a do të ishte më pragmatike qe neve të tundnim këta bisedat tona drejt BE dhe mos të shpejtojmë për të krijuar këto, të cilat mund të mos bien dakord, por edhe mund kontradiktojnë edhe principin e meritës, pra nuk do të ishte me e drejtë të prezantonim një status për një përfshirje të plotë deri në anëtarësim. Status i tillë do të jepte privelegje, pa te drejtë vote.

Kështu do të kuptonim më mirë sfidat e përbashkëta dhe do të ndanim më mirë përgjegjësitë” tha ndër të tjera Rama.

Vijon…