Varhelyi: Sigurisht që tema tjetër e madhe është që kur do të mbahet konferenca e parë me BE. Ne duhet patjetër të përdorim gjithcka kemi në dorë. S’Mund të kemi luftë në Europë dhe europa mos përdorë mundësitë e saj të stabilizojë Ballkanin Perëndimor. Është e vërtetë që në këtë process jo vetëm shohim stabilitet port ë vendosim stabilitet afat gjatë në Ballkan. S’mund t’i jap kohë atyrë që janë në process të mos bëjën atë që duhet bërë. Ne duhet të marrim këtë vendim dhe të ecim para me punën. Ndaj po bashkëpunoj shume, e vlerësoj durimin e Shqipërinë, kërkoj pak më shumë durim nga ana juaj, objektiv është kjo punë të kryehet gjatë presidencës franceze. Duhet të fillojmë për integrimin e vërtetë në terren.